Fiorello La Guardia 13

informacije o projektu

Kompletna renovacija 490 m2 stambenog prostora pretvorenog u 16 zasebnih smještajnih jedinica.

Klijent

Robert Tomulić, AH Hrvatska

Lokacija

Fiorello La Guardia 13, Rijeka

Godina izvođenja

2020./2021.

Površina objekta

490 m2

Budžet

3,2 milijuna kuna

OPIS PROJEKTA

Nakon prihvaćanja ponude i potpisa ugovora o suradnji, za klijenta smo izveli detaljno mjerenje te izradili nekoliko idejnih nacrta za 16 zasebnih smještajnih jedinica.

Projekt smo radili po principu ključ u ruke, dakle, vlasniku predajemo kompletno renoviranu nekretninu, odnosno, 16 zasebnih smještajnih jedinica.